Mirela Mikić Muha

Mirela Mikić Muha

Član stranke

Mirela Mikić Muha (1971.), diplomirani je inženjer grafičke tehnologije. Nezavisna je vijećnica u Vijeću gradske četvrti Novi Zagreb istok.

Od početka mandata radi na približavanju funkcije Vijeća i vijećnika građanima, na transparentnosti i suradnji s lokalnim stanovništvom te poboljšanju kvalitete života sugrađana, posebno u području Jakuševca koje je po kvaliteti zraka crna točka u Hrvatskoj.

Stanje zraka u svojoj gradskoj četvrti prati od ljeta 2018. Podnijela je niz prijava Inspektoratu. Uz lobiranje i brojne zahtjeve izborila se za tematsku sjednicu o zraku koja je održana u siječnju 2019. O toj problematici pokrenula je i vodi FB grupu preko koje komunicira i animira građane.

Aktivna je šahistica, pa je ljubav prema toj misaonoj igri prenijela i na svoju djecu koja su višekratni državni prvaci u šahu.

Potpredsjednica je stranke s Imenom i Prezimenom.

Mirela Mikić Muha: Želim da se u Hrvatskoj napokon pročisti politički onečišćen zrak!