Ivana Cindrić

Ivana Cindrić

Član stranke

Ivana Cindrić (1978.), stručna specijalistica javne uprave, aktualna predsjednica Gradskog vijeća Grada Siska. Pokretač je Povjerenstva za zaštitu okoliša Grada Siska.

Radi na poslovima više savjetnice za planiranje u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Hrvatskom centru za razminiranje, u multikulturalnom i međunarodnom okruženju, s predstavnicima javnih i državnih institucija i privatnog sektora. Dugi niz godina sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima stranih i domaćih donatora i EU fondova.

U stranci s Imenom i Prezimenom članica je odbora za javnu upravu.

Ivana Cindrić: Mišljenja sam da se projekti koji se odnose na gospodarstvo, javnu upravu, dobru vladavinu i približavanje uprave građanima mogu i trebaju financirati iz sredstava koja nisu „krediti na račun građana“. Ne vjerujem u instant rješenja i uspjehe preko noći, samo rad i predanost!